Dotacje na innowacje AIP! spotkaj nas na Twitter

O nas

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Celem jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych wśród studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Rola Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości to zapewnić warunki dla:

 • zwiększenia ilości nowych powstających firm w województwie małopolskim
 • komercjalizacji wiedzy z sektora uczelni do nowo powstałych przedsiębiorstw

Usługi organizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości:

 • wynajem stanowisk biurowych
 • doradztwo finansowe i prawne
 • szkolenia
 • spotkania biznesowe
 • wspólny sekretariat
 • dostęp do urządzeń biurowych

Jak rozpocząć działalność w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 • pomysł
 • opracowanie wniosku
 • ocena wniosku przez radę AIP
 • podpisanie umowy
 • rozpoczęcie działalności


 


Projekt i relizacja silvergroup.pl