Dotacje na innowacje AIP! spotkaj nas na Twitter

Oferta Inkubatora

Inkubacja jest to wsparcie funkcjonowania przedsiębiorstw od chwili rejestracji działalności gospodarczej do czasu osiągnięcia przez nie stabilnej pozycji rynkowej.

W ramach inkubacji Beneficjent ma prawo korzystać m.in. z następujących świadczeń:

  • pomocy administracyjno – prawnej, w tym pomocy w przygotowywaniu umów i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością
  • ze stanowiska, sali konferencyjnej, linii telefonicznej i faksu w zakresie połączeń przychodzących, sprzętu biurowego oraz z zaplecza technicznego AWF
  • doradztwa w zakresie tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie trwania okresu inkubacji
  • prawo do korzystania z nazwy „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AWF”, pod warunkiem jednoczesnego podania nazwy własnej firmy
  • obsługi sekretarskiej
  • szkoleń i warsztatów m.in z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą,autoprezentacji, pozyskiwania funduszy
 


Projekt i relizacja silvergroup.pl