Dotacje na innowacje AIP! spotkaj nas na Twitter

Szkolenia, warsztaty
  • Projektowanie skutecznych kampanii reklamowych

Termin: 1-2 lipca 2014 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu

Cel szkolenia: nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania, projektowania, prowadzenia i oceny skuteczności kampanii reklamowych. Zdobycie wiedzy na temat strategii reklamowych stosowanych w sektorze MŚP. Doskonalenie umiejętności wykorzystania internetu w budowaniu kampanii reklamowych.

Do pobrania; Program Rejestracja

 

  • Strategia promocji obiektu turystycznego

Termin: 3-4 lipca 2014 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia:
wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie projektowania i wdrażania strategii promocji obiektu turystycznego. W szczególności przedmiotem szkolenia będą uwarunkowania i zasady projektowania kampanii promocyjnych wpisujących się w określone wcześniej strategie. Celem szkolenia będzie doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania PR, niestandardowych form oraz internetu w promocji obiektu turystycznego.

Do pobrania; Program Rejestracja

Szczegóły pod nr tel.: 18 262 12 76

 

To już zrealizowaliśmy

  • Warsztaty:

„Biznesplan – zasady konstruowania planu własnej działalności (warsztaty z tworzenia biznesplanu do projektu POKL 6.2)”

„Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” zorganizowane w ramach I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

  • Szkolenia:

„Moja firma na rynkach Unii Europejskiej” zorganizowane w ramach projektu (2011 rok) Utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  w Krakowie finansowanego z Ministerstwa Gospodarki

"Ja jako część zespołu” - integracja i poznawanie siebie zorganizowane w ramach projektu (2011 rok) Utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  w Krakowie finansowanego z Ministerstwa Gospodarki

„Ja jako lider w zespole”- zorganizowane w ramach projektu (2011 rok) Utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  w Krakowie finansowanego z Ministerstwa Gospodarki

„Biznesplan jako narzędzie planowania rozwoju firmy. Praktyczne aspekty konstruowania biznesplanu do projektu POKL 6.2” zorganizowane w ramach projektu (2010 rok) Rozwoju Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  w Krakowie finansowanego z Ministerstwa Gospodarki

„Skuteczna komunikacja” zorganizowane w ramach projektu (2010 rok) Rozwoju Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  w Krakowie finansowanego z Ministerstwa Gospodarki

„Autoprezentacja dla przedsiębiorców” zorganizowane w ramach projektu (2010 rok) Rozwoju Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  w Krakowie finansowanego z Ministerstwa Gospodarki

„Biznesplan jako narzędzie weryfikacji koncepcji na własny biznes” zorganizowane w ramach projektu (2009 rok)Utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  w Krakowie finansowanego z Ministerstwa Gospodarki

„Inkubator Przedsiębiorczości - zarządzanie i wspomaganie rozwoju firmy” – zorganizowane w ramach projektu (2009 rok) Utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  w Krakowie finansowanego z Ministerstwa Gospodarki

 


Projekt i relizacja silvergroup.pl